ANBI-gegevens

Onze vereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 • Naam: afdeling EHBO Haarrijn van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
 • RSIN: 816597121
 • Contactgegevens: zie Contact
 • Doelstelling: De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  1. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
  2. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en kritisch te onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
  3. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
  4. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp.
  5. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.
 • Beleidsplan: zie het gemeenschappelijk beleidsplan van de KNV EHBO
 • Bestuurders: zie Contact
 • Beloningsbeleid statutaire bestuur: geen beloning, onkosten worden vergoed
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  In 2021 hebben wij herhalingslessen verzorgd voor de diplomaverlenging van de leden en op evenementen in de omgeving de hulpverlening verzorgd.
 • FinanciĆ«le verantwoording: financieel verslag 2021, toelichting