Informatie over EHBO

Vragen

Wat betekent EHBO?
Eerste Hulp Bij Ongelukken

Waarom is EHBO belangrijk?
Antwoord: Het is belangrijk dat een slachtoffer op tijd wordt geholpen door iemand die weet wat hij wel en vooral niet moet doen. Soms, bij bijvoorbeeld een hartaanval of slagaderlijke bloeding, kan snelle hulp ervoor zorgen dat een slachtoffer niet dood gaat.

Vanaf welke leeftijd mag je een EHBO-cursus volgen?
Voor de EHBO-cursus die opleidt tot het Eenheidsdiploma EHBO moet je zestien jaar zijn. Vanaf 14 jaar kun je met dispensatie een cursus volgen en examen doen. Met Jeugd EHBO A kun je al beginnen als je elf jaar bent.

Hoeveel mensen in Nederland hebben een EHBO-diploma?
Ruim driehonderdduizend.

Wat is een LOTUS-slachtoffer?
LOTUS is de afkorting van Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers. LOTUS-slachtoffers zijn mensen die hebben geleerd om ongelukken en verwondingen zo goed mogelijk na te bootsen. Tijdens de EHBO-cursus kun je een aantal keren met hen oefenen.

Hoe lang is een EHBO-diploma geldig?
Twee jaar. Je kunt het diploma verlengen door herhalingslessen te volgen.

Bestaat er een EHBO-cursus voor kinderen?
Kinderen in groep 8 van de basisschool kunnen een cursus Jeugd EHBO A volgen. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is de cursus Jeugd EHBO B die niet bij onze vereniging gevolgd kan worden.

Biologische agentia

Biologische agentia, zoals de ziekte van Lyme, zijn micro-organismen en andere dragers van plantaardige of dierlijke herkomst die bij blootstelling ernstige gezondheidsrisico's kunnen opleveren. Informatie over Biologische agentia (PDF)

7 gouden tips tegen teken

Verbandkoffer

In (bijna) alle bedrijven is volgens de huidige richtlijnen een verbandkoffer verplicht gesteld. Volgens deze richtlijnen is ieder bedrijf verplicht om te voorzien in voldoende materialen, afhankelijk van de aard van de bedrijfsvoering en het risicoprofiel. Er bestaan diverse verbandkoffers en verbanddozen. Een aantal koffers (de A en B-koffers) hebben een genormaliseerde inhoud. Met de invoering van de Arbo-wet wordt deze P-norm echter niet meer gehandhaafd maar kan zeker als leidraad dienen. Om tegemoet te komen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven naar de inhoud en samenstelling van een goede, op de werksituatie toegesneden "Basis-Bedrijfsverbanddoos" heeft Het Oranje Kruis een nieuwe richtlijn uitgebracht die voldoet aan het gestelde in de huidige Arbo-wetgeving. Andere trommels kunnen naar eigen inzicht worden gevuld. Desgewenst kan het bestuur u adviseren bij het samenstellen van uw verbandkoffer.

Websites

Nieuwe richtlijn brandwonden

Filmpje nieuwe richtlijn brandwonden

Benaderingsprotocol

Voor het benaderen van een slachtoffer is door de auteurs van Hét EHBO Boek een benaderingsprotocol opgesteld. Het protocol is bijgewerkt na de publicatie van de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad en kan worden gedownload van de website van de KNV.

Triage

Alhoewel het geen onderdeel van het diploma Eerste Hulp is, is tijdens één van de herhalingslessen het onderwerp triage (rangschikking van slachtoffers bij bijvoorbeeld een ramp) voorbijgekomen. Op de website van het Albert Schweitzer ziekenhuis is een duidelijke beschrijving van de urgentieclassificatie te vinden.

AED-locaties

In onze regio zijn op een aantal openbare plaatsen AED's aanwezig. Op de website AED4.eu kunt u opzoeken waar de AED's zich bevinden.

Jeugd