Contact

Heeft u direct hulp nodig? Bel bij ernstige gevallen 112, anders uw huisarts of buiten kantooruren de huisartsenpost.

Secretariaat

Emmy van de Beek
Glazenierslaan 90
3454 GS De Meern
secretariaat@ehbohaarrijn.nl
030-666 19 35
06-55 71 89 80

Vertrouwenspersoon en klachten

Angela de Rooij
vertrouwenspersoon@ehbohaarrijn.nl
030-666 55 83
06-33 08 18 19

Klachtenreglement (PDF)

Hulpverlening evenementen

» Aanvraagformulier evenement
evenementen@ehbohaarrijn.nl

Dennis Boele, Harmelen (06-10 19 57 47)
Judith Goes, Vleuten (06-21 26 29 68, bij voorkeur per e-mail)

Gegevens vereniging

Rekeningnummer: NL70 RABO 0197 9002 32
KvK-nummer: 40483363
Privacybeleid (PDF)
Statuten (PDF)
Huishoudelijk reglement (PDF)
De vereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Wij zijn Reanimatiepartner van de Hartstichting.

Leslocaties

Dorpshuis Harmelen
Schoollaan 8
3481 GH Harmelen

De Pijler
Bovenpolder 80
3453 NP De Meern

Het bestuur

Voorzitter

Hans de Rooij
Boomgaard 8
3404 BG IJsselstein
voorzitter@ehbohaarrijn.nl
06-44 83 38 24

Secretaris

Emmy van de Beek
Glazenierslaan 90
3454 GS De Meern
secretariaat@ehbohaarrijn.nl
030-666 19 35
06-55 71 89 80

Penningmeester

Peter Goes
Madameperenlaan 21
3452 EP Vleuten
penningmeester@ehbohaarrijn.nl
06-29 73 34 87

Algemeen bestuursleden

Saskia Massop
Materiaalbeheer
IJsselstein
materialen@ehbohaarrijn.nl

Dennis Boele
Coördinatie hulpverlening evenementen
Harmelen

Patrick de Bruin
Vleuten