Cursussen

Onze vereniging biedt verschillende EHBO-cursussen aan.

Reanimatie en AED

Duur: 2 avonden
Data: 9 en 16 maart 2023
Kosten: € 45 inclusief lesboek, lesmateriaal, examen, koffie, enz.

Bij deze cursus leert u reanimeren en het gebruiken van automatische externe defibrillators (AED). Bij het succesvol afronden van deze cursus ontvangt u een certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR).

EHBO bij kinderen

Duur: 3 avonden
Data: voorjaar 2023 bij voldoende deelname
Kosten: € 75 inclusief lesboek, lesmateriaal, examen, koffie, enz.

In deze cursus worden veelvoorkomende ongevallen met kinderen behandeld, zoals een verslikking, een bloedneus, insectensteken en brandwonden. Ook komt reanimatie bij kinderen in deze cursus aan de orde. De cursus wordt afgesloten met een examen. Geslaagden ontvangen een certificaat van Het Oranje Kruis.

Eerste Hulp (volledige EHBO-cursus)

Duur: 10 lesavonden en een examen
Data: vanaf 15 maart 2023
Kosten: € 250 inclusief lesboek, lesmateriaal, examen, koffie, enz.

Tijdens deze cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden LOTUS-slachtoffers ingeschakeld. Zij spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.

De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 16 jaar oud zijn. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een reanimatie-instructeur (die ook arts en tevens een door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) bevoegd reanimatie-instructeur is of een verpleegkundige die tevens instructeur Eerste Hulp is) en met inschakeling van 2 LOTUS-slachtoffers. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Onderwerpen die tijdens de cursus Eerste Hulp worden behandeld:

 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stilstand in de bloedsomloop, reanimatie en AED
 • EHBO bij kinderen, reanimatie bij kinderen
 • Ernstige uitwendige bloedingen, uitwendige wonden
 • Shock
 • Brandwonden
 • Kneuzingen en verstuiking, ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsel door koude of warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen

Informatie of inschrijven

Heeft u nog vragen of wilt u zich inschrijven voor één van onze cursussen, vult u dan het formulier in.

Informatie of inschrijven

Herhalingslessen

Voor alle cursussen die wij aanbieden, geven wij ook herhalingslessen om het diploma of certificaat geldig te houden. U volgt ieder jaar een aantal lessen om competentiepunten te behalen. Wanneer u alle punten heeft behaald, wordt uw diploma of certificaat door onze vereniging verlengd.

Om herhalingslessen te kunnen volgen, dient u lid te worden van de vereniging. Het lidmaatschap voor leden met een volledig EHBO-diploma kost € 50,00 per kalenderjaar. Voor leden met alleen het certificaat EHBO bij kinderen of het certificaat Reanimatie en AED zijn de kosten € 12,50. Ook wanneer u uw diploma of certificaat elders heeft behaald, kunt u herhalingslessen bij onze verenging volgen. Wij kunnen echter alleen diploma's en certificaten verlengen die zijn uitgegeven door Het Oranje Kruis of de Nederlandse Reanimatieraad (NRR).

Wilt u het actuele lesprogramma toegestuurd krijgen of heeft u interesse om lid te worden, neemt u dan contact op met de secretaris.